Tegning av hvordan det nye vann behandlingsanlegget vil bli seende ut.Det er Hias som bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. I samband med dette, kommer flere andre oppgraderinger av vannforsyningen, blant annet i Furuberget. Det nye anlegget skal sikre innbyggerne trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst her i regionen. 

Dette skal bygges:

 • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
 • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
 • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
 • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg i Mjøsa.
 • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbahndlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2. Forberedende byggearbeider starter opp i uke 18. I uke 19 starter arbeidet med ledningstrasé. 


Om selve vannbehandlinganlegget på Nordsveodden i Ottestad.

 • Anleggsstart: Slutten av januar 2019.
 • Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.
 • Kalkulert investeringskostnad: Ca. 350 millioner kroner.
 • Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.
 • Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.
   

Kartskisse ny pumpestasjon.Vedrørende arbeidene i Furuberget
Den nye pumpestasjonen bygges ved Hamar vannbehandlingsanlegg, og skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget høydebasseng.

Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når nye Hias vannbehandlingsanlegg er satt i drift. 

Det vil nødvendigvis bli noe støy i forbindelse med anleggsarbeidet. Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.  


Bedre sikkerhet
Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg, er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det nye vannbehandlingsanlegget får utvidet rensing, slik at det tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Forskriften krever minst to barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

Klimaendringer vil påvirke råvannskvaliteten i Mjøsa, og det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Hias skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i framtida.
 
Bedre beredskap
Rundt 50 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hamar vannbehandlingsanlegg. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Stange vannbehandlingsanlegg.
Hias vannbehandlingsanlegg og Stange vannbehandlingsanlegg blir reserveforsyning for hverandre ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning.

- Begge våre to vannbehandlingsanlegg får kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal dersom du har spørsmål om prosjektet. Telefon: 959 81 397.