Samarbeidspartnere fra venstre: Olav Øverland, Hamar kommune, James Mercer, Hedmarken brannvesen Arne Jørstad, Løten kommune og Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Stange kommune.Risikoen ved brann i hjemmene har økt
Som følge av en rekke nasjonale reformer, har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Pasientene er med dette sykere og mer hjelpetrengende når de kommer ut fra institusjonene. Den kommunale hjemmetjenestenen har dermed fått brukergrupper som er dårligere til å ivareta egen sikkerhet, enn de var før.

Mange kommer seg ikke ut på egen hånd hvis det begynner å brenne. Brannsikkerheten generelt er også for dårlig der de bor; uansett om det er i et eget hjem eller i en omsorgsbolig. Risikoen for at noen skades eller omkommer som følge av brann, har definitivt økt. 9 av 10 som omkommer i brann, dør i egen bolig. En overvekt av disse mottar kommunale omsorgstjenester.

Samarbeid må til
Et samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risiko-gruppen, er både viktig og nødvendig for å bedre brannsikkerheten hos disse. De kan kartlegge situasjonen og foreslå tiltak.

"Trygg hjemme" er navnet på samarbeidsavtalen mellom Hedmarken brannvesen, Hamar, Stange og Løten kommune.

- Vårt mål er at dødsfall og skader på grunn av brann, skal ned, sier samarbeidspartnerne.

Lignende samarbeid foregår flere steder i landet, og du kan lese mer om arbeidet med forebygging her.