Planen ble vedtatt av kommunestyret den 24.04.2019, sak 0028/19 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Planen ble vedtatt av formannskapet den 10.04.2019, sak 0050/19 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og delegeringsreglement av 20.10.2010.

Saksdokumenter kan ses i Planinnsyn via denne lenken. Planid: 050101.

Virkning for naboer

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI.

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 26. mai 2019. 

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.