Hamar kommune sender «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring m.v. – Hamar kommune» på høring i perioden 4. – 25. mai 2019. Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Hamar til å gi innspill til høringsutkastet. 
 
Forskriften er utarbeidet av et Adhoc-utvalg nedsatt av formannskapet den 12.12.2018. Utvalget har bestått av 3 medlemmer av formannskapet. 2 fra administrasjonen har vært sekretærer og tilretteleggere. 
 
Kommunen tar sikte på å behandle forskriften i formannskapet den 5. juni og i kommunestyret den 19. juni 2019. Frist for å gi høringsuttalelse er 25. mai 2019. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål, de kan rettes til Administrasjonsavdelingen v/ Jan Otto Langmoen, tlf 92 60 67 24. E-post: Jan.otto.lanqmoen@hamar.kommune.no 
 
Høringsuttalelser merkes «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring» og sendes til: Hamar kommune Postboks 4063 2306 Hamar postmottak@hamar.kommune.no 

 

Forskriften finner du her.