Plan1 AS er blitt engasjert av Hamar kommune til å utarbeide en stedsanalyse for Ridabu. I den forbindelse inviterer vi til drop-in møte på Åker gård. Vi ønsker oss innspill og ideer til utvikling av Ridabu, men også lokalkunnskap om dagens situasjon.

 

Sted: Åker gård

Tid: Tirsdag 7. mai kl. 18-19:30.

 

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Velkommen!