Vil du vite mer om hva som skjer, så er du velkommen til å besøke et av de åpne møtene:

Velkommen!