Felles kommunedelplan for vann og avløp. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange ble vedtatt av kommunene i 2015. Det er høsten 2018 og vinteren 2019 gjennomført en rullering av planens handlingsdel, og det vil bli lagt fram følgende forslag til vedtak i kommunene:

  1. Rapporten «Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-23. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange. Rullering 2019» godkjennes som et supplement til tidligere vedtatt plan. 
  2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
  3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:
    1. Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende vannledning fra Arnkværn til Trehørningen.
    2. Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.

 

Rapport fra rulleringsarbeidet finner du under.

Rådmennene i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange

 

Rullering - endelig utkast

Rullering - sammendrag

Rullering - vedlegg