16. mai arrangerte vi premierefest på Olsrud, Hamar arbeid og aktivitet for å gjøre Rød løperstas på de to flotte damene  Anne Lise og Solvår. De har deltatt i innspillingen av filmer som kan brukes i opplæring av ansatte som skal ta i bruk smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 hos mennesker med utviklingshemming.

Filmen er produsert som en del av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark sitt prosjektet «lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming». Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Reidun Sandvik ved Høgskulen på Vestlandet og Olsrud media ved Hamar arbeid og aktivitet har vært viktige samarbeidspartnere.Full sal

Det kan være utfordrende å avdekke om mennesker med utviklingshemming har smerter. Under utprøving av kartleggingsverktøyet MOBID-2 har vi fått tilbakemeldinger om at ansatte som har deltatt i prosjektet blant annet føler seg tryggere når de har et kartleggingsverktøy de kan benytte. Det er summen av de erfaringene vi har gjort oss og de tilbakemeldingene vi har fått under utprøving og testing av MOBID-2 som har ført til at vi har utviklet filmer som kan benyttes i opplæring.

Filmene kan sees på en egen temaside for smerter og smertekartlegging, på nettsiden til aldring og helse.

Solvår og Anne Lise med bok
Som en del av det samme prosjektet vil det snart bli lansert et eget e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Dette e-læringskurset vil bli tilgjengelig i KS-læring og er laget i samarbeid med Ferskvann reklamebyrå. Målgruppen for filmene og e-læringskurs er ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming i alle landets kommuner.

Les mer om premierefesten her.

Les mer om prosjektet her

Takk til kantinen på Olsrud for lån av lokale og for deilig mat og takk til Sparebank 1 Østlandet og Asko for bidrag til premierefest.
 

Rikke og ReidunMatserveringAnsatte på Olsrud heller i bobler