AKTIVE MØTEDELTAKERE: Dette bildet er hentet fra ett av møtene i Bylab der Arne Willy Hortmann og Espen Overskott leder en ivrig forsamling gjennom et gruppearbeid om framtidig mobilitet i Hamar sentrum.  FOTO: HAMAR KOMMUNEMedvirkningen er en del av en lengre og omfattende prosess for oppfylle ambisjonen i vedtatt kommuneplan for Hamar 2018 – 2030; en plan med store ambisjoner for sentrum og utviklingen av dette.

Komité i førersetet

Formannskapet i Hamar har gitt Komité for plan, miljø og næring i oppdrag å revidere og fornye sentrumsplanen for Hamar; dette selv om ny jernbanetrasé ikke er ferdig utredet. Innbyggermedvirkning er imidlertid et viktig prinsipp i Plan- og bygningsloven, så et slikt arbeid er ikke noe en komité kan gjøre alene. Komiteen har da også ønsket mer medvirkning enn loven krever, og de har allerede tilrettelagt for flere ulike medvirkningstiltak.

Møter i Bylab

I arbeidet med planprogrammet har komitéen lagt opp til fire åpne temamøter i Bylab Hamar med disse temaene: Hva trenger Hamar sentrum? Kan vi få gode bokvaliteter i sentrum? Hamars bystruktur i framtida og Mobilitet i sentrum. 

Ulike innledere, både eksterne og lokale, har vært leid inn for å utdype problemstillingen og sette tankene i sving, og det har vært jobbet praktisk i grupper. Alle presentasjoner fra disse fire møtene er tilgjengelig på kommunens nettside: hamar.kommune.no/sentrum

Det har også vært gjennomført nettundersøkelser om sentrum med god deltakelse.

Post-it-innspill

I etterkant av oppstarten av Bylab Hamar i juni 2018, ble vindusflatene mot gågata tatt i bruk for å samle inn innspill fra forbipasserende som kunne legge igjen idéer for sentrumsutvikling på post-it-lapper. I løpet av sommer og høst 2018 kom det til sammen inn 667 innspill. Alle disse er samlet i en rapport, som også finnes kommunens nettside, og de blir med i arbeidet videre med sentrum.

Fra post-it-lappene var det mange ønsker om et variert kafétilbud (økologiske, veganske etc.), kveldsåpne kaféer/barer og en høyere tetthet av butikker; både kjeder og nisjebutikker som ikke finnes andre steder. 

Andre kom med spesifikke ønsker for uterommet med enda mer grønt og flere aktiviteter i sentrum, for å nevne noe.

- Følg med videre!

Det har vært og er viktig for Komitéen å lytte til innbyggernes synspunkter og idéer tidlig i planprosessen. Det vil også komme flere muligheter for innbyggerne til å engasjere seg. Til høsten legges planprogrammet, som er komiteens plan for planleggingen, ut på høring. En ny sentrumsplan kan vedtas av kommunestyret i løpet av 2020. 

Lenke til siden om sentrumsutvikling