Solvår og Anne Lise var hedersgjester på premierefesten på Olsrud. 16. mai ble det arrangert premierefest på Olsrud, Hamar arbeid og aktivitet for å gjøre stas på de to flotte damene Anne Lise og Solvår. De har deltatt i innspillingen av filmer som kan brukes i opplæring av ansatte som skal ta i bruk smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 hos mennesker med utviklingshemming.

Nyttige opplæringsfilmer
Det kan være utfordrende å avdekke om mennesker med utviklingshemming har smerter. Men nå skal dette bli lettere å finne ut - og disse instruksjonsfilmene viser hvordan:

Utviklingssenteret har en viktig rolle 
Filmene er produsert som en del av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark sitt prosjektet «Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming».

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Reidun Sandvik ved Høgskulen på Vestlandet og Olsrud media ved Hamar arbeid og aktivitet har vært viktige samarbeidspartnere.Full sal på premierefesten.

Klkk her og es mer på nettsiden til aldring og helse og se flotte bilder av Anne Lise og Solvår på premierefesten på Olsrud.

E-læringskurs kommer
Som en del av det samme prosjektet vil det snart bli lansert et eget e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Dette e-læringskurset vil bli tilgjengelig i KS-læring og er laget i samarbeid med Ferskvann reklamebyrå.

Målgruppen for filmen og e-læringskurs er ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming i alle landets kommuner.


For deg som vil lese mer: 
Rød løper for skuespillerneLes mer om premierefesten her: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/verkt%C3%B8y-for-kartlegging-av-kroniske-smerter-er-tilpasset-for-personer-med-utviklingshemning/

Les mer om prosjektet her: https://www.utviklingssenter.no/kompetanseheving-i-lindrende-omsorg-og-behandling-innenfor-tjenester-til-personer-med-utviklingshemming.6109093-179664.html

Takk til kantinen på Olsrud for lån av lokale og for deilig mat og takk til Sparebank 1 Østlandet og Asko for bidrag til premierefest.