Formannskapet vedtok 8.mai å sende ut Temaplan for kultur ut på høring med høringsfrist 21.juni.

Hamar kommune har utarbeidet utkast til temaplan for kultur perioden 2019–2025. Planen vil være grunnlaget for utviklingsarbeid i kultursektoren.

Høringsdokumentet for ny temaplan finner du her.

kulturplan

Gi oss innspill

Hamar kommune ønsker dine innspill i arbeidet medvirkning i arbeidet med å utvikle denne planen. Det er gjennomført flere medvirkningsmøter med sentrale aktører tidlig i prosessen. Mange nyttige innspill har kommet, og disse er tatt med i arbeidet med ny plan.

 

Informasjonsmøte

Har du lyst å høre mere om planen er du velkommen til informasjonsmøte:

29. mai kl 18.00, Bylab (Triangelgården)

 

Spørreskjema

Som en del av den nye temaplan for kultur er det også ønskelig med innspill om fremtidige anleggsplaner. Dette kan være alt fra rehabilitering av klubbhus, nytt kunstgress, bygging av anlegg, mindre nærmiljøanlegg mm. Tilbakemeldingene danner grunnlag for en fremtidig anleggsplan og er viktig i forhold til å kunne søke spillemidler.

Spørreskjema finner du her.

Dersom du har spørsmål knyttet til spørreskjema kan du kontakte: wenche.enge@hamar.kommune.no.

 

Behandling

Det er Komité for kultur og oppvekst som har ansvar for planarbeidet. Komiteen er et politisk verksted som forbereder beslutningsgrunnlag for formannskapet og kommunestyret. Kommunalområde kultur er faglig ansvarlig og har prosjektansvar.

Komité for kultur og oppvekst skal legge frem sitt forslag til plan for kommunestyret innen september 2019.

 

Høringsfrist

Uttalelsersendes til: postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar:  innen 21. juni.

 

Spørsmål til planen

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til randi.kongsli@hamar.kommune.no.