Sjøledning i Mjøsa fra Hias til Nedre FurubergetLedningen skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Nedre Furuberget pumpestasjon. Ledningen skal, etter planen, senkes i løpet av juli. Hias ber båtførere som ferdes på Mjøsa om å være oppmerksomme og ta hensyn til ledningen.

I juli vil også Hias’ prøveinntaksledning bli hevet. Denne ledningen er 2500 meter lang. 

Dette har sammenheng med: 

  • Arbeidet med å bygge Hias vannbehandlingsanlegg startet opp i slutten av januar. Planlagt produksjonsstart ved nytt anlegg er siste halvdel av 2021.
     
  • I uke 18 startet arbeidet med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Pumpestasjonen skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget pumpestasjon.