Om tjenesten
Kort beskrivelse Individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver innenfor områdene vedproduksjon, maskinstrikking/enkel søm, kantine, service og i verksteder innenfor tre og mekanisk. Aktiviteter individuelt og i gruppe innenfor musikk/dans, forming, høytlesing, fysiske aktiviteter ute og inne.
Målgruppe
Voksne over 18 år, som er innvilget uførestønad og som har ønske om å delta i arbeidsoppgaver og/eller aktiviteter på dagtid.
Kriterier/vilkår Se søknadsskjema.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Inntak tre ganger per år med søknadsfrist 15. januar, 15. mai og 15. september.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Hamar Arbeid og Aktivitet
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Søknader besvares innen 3 uker etter søknadsfristen.Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tlf. Sentralbord 62 56 36 60 eller epost: linda.westlie.dufseth@hamar.kommune.no  eller gry.borchgrevink@hamar.kommune.no .


Ansvarlig enhet
Familie og levekår - Hamar Arbeid & Aktivitet
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Olsrudvegen 70, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Kari Engebretsen
Dato oppdatert 2019-05-24