Illustrasjonsfoto fra KoigenDe fleste innflytterne kom flyttende fra Stange, Ringsaker, Oslo eller Løten kommune. Også Elverum, Gjøvik og Lillehammer kommer det en del fra. 167 av innflytterne var mellom 20 og 44 år. 23 innflyttere kom fra et annet land.

Alle husstandene får en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner. 

Innflyttertreff kommer
Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker vil også bli invitert på innflyttertreff til høsten der det blir felles informasjon om regionen og tid til mingling. Mer informasjon om treffet kommer nærmere arrangements-datoen.

Hamar kommune ønsker alle innflyttere velkommen til oss. Håper du trives som ny!