Roger Holm, ny teknisk sjefRoger Holm (53) er utdannet sivilingeniør ved NTH / NTNU. Fagområdet derfra er maskin/strømningsteknikk. Han har også studert økonomi, administrasjon og ledelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole, samt ledelse ved Leadership Management International. 

Aircraft Accident Investigation Management fra Cranfield University og Singapore Aviation Academy, står også på CV-en.

Han kommer fra en lederstilling i BaneNor, tidligere Jernbaneverket. Yrkeserfaringen innbefatter også lederjobber for Havarikommisjonen og i Saab Avionics.

Flere fagområder

Som teknisk sjef blir han leder for flere fagområder i Hamar: Bydrift med veg, parkering og park, Vann, avløp og renovasjon, Eiendom og Kommuneentreprenøren. Alle er de en del av kommunalområdet By, miljø og arbeid der Kjetil Wold Henriksen er kommunalsjef.

- Teknisk sektor i en kommune består av fagområder der vi har fokus på teknisk drift og utvikling, og arbeider for innbyggernes beste hver dag. Det vi jobber med, har en avgjørende betydning for folks hverdag og samfunnet vårt. Arbeidet føles svært meningsfullt, sier han.

Som bosatt på Råholt, har han 40 minutter med tog-pendling inn til Hamar hver dag. 

- Å komme ut av toget og gå inn i en flott park der ansatte fra min enhet allerede er i gang med å gjøre Hamar enda finere, det er en god start på dagen, sier han.

To viktige ting

Roger Holm sier at hans oppgave som teknisk sjef grovt sett handler om to ting: Å finne ut hva man er god på og bevare dette, dernest å tenke utvikling og se hva man kan forbedre.

- Det er vanskelig, nær sagt umulig, å gjøre alle til lags. Vi må prioritere og forholde oss til økonomiske rammer satt av politikerne. Men vi skal være med å løfte Hamar og regionen, sier han, og legger til at han ønsker at "dobbeltsporet" snart skal "lande". Uansett den ene eller andre traséen, er han sikker på at det vil være positivt for utviklingen av Hamar.
 
Inntil da er det bare å fortsette den gode jobben som allerede er gjort. Vi ønsker ham velkommen til kommunen!