Skilt - vegen stengtDisse som stenges er: 

  • Riksveg 25 Vangsvegen mellom Strandgata – Grønnegata
  • Fylkesveg 74 Storhamargata mellom Brygga – Strandvegen
  • Fylkesveg 74 Strandgata mellom Storhamargata – Vognvegen
  • Fylkesveg 75 Strandvegen mellom Vognvegen – Nystuvegen
  • Fylkesveg 222 Stangevegen mellom Åkersvikvegen – Torggata
  • Fylkesveg 222 Strandgata mellom Torggata – Lille Strandgate
  • samt flere kommunale veger og plasser. 

Tillatelse til stenging er gitt fra Hamar Kommune, Statens vegvesen, Hedmark trafikk og politiet.
Arrangør av H3 Hamar Maraton er Hamar Idrettslag.

Se mer info på Hamar Idrettslags nettsider www.h3maraton.no