Formål med planen: Planen skal legge til rette for fortetting med rekkehus i et eksisterende boligområde på Bondesvea, med tilhørende uteområder, lekeplass, fellesarealer og parkering.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

PlanavgrensningPlandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=080300
og på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 
Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
Bylab, Torgata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=080300
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post: cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no

Planavgrensning
Planavgrensning