Kommunene har et felles problem i at mye snøfall gir store utfordringer med dagens brøytevirksomhet, og kostnadene øker. Kommunene gikk derfor sammen, og de sendte en felles søknad om midler til såkalt "innovasjonspartnerskap". Søknaden ble innvilget, og "Snø til besvær" var blant prosjektene som ble tildelt mest penger. Nå skal kommunene jobbe videre med prosjektet, som trolig vil dra seg over tre år.

Unikt samarbeid
Innovasjonsprosjektet innebærer et unikt samarbeid på tvers av Mjøsa, og der målet er å bidra til bedre tjenester innen veivedlikehold og snørydding på vinterstid i alle kommunene. 

De samarbeidende kommunene mener prosjektet vil få stor betydning for de involverte kommunene. De håper også at pilotprosjektet skal kunne ha en overføringsverdi til andre snøkommuner i Norge. 

Viktig med innovasjon i det offentlige
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd fordeler hvert år 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. Prosjektene det søkes om støtte til, skal løse samfunnsutfordringer som angår mange, de skal ha et stort økonomisk og velferdsmessig potensial, og løsningene skal kunne utvikles sammen med næringslivet.

Beate Follestad fra Innovasjon Norge mener dette er et prosjekt som faller godt innenfor rammene for disse midlene. 

Samarbeidende kommuner. Her representert med, fra venstre:  Magnus Mathisen, Gjøvik Ove Jørstad, Lillehammer Per Kristian Bergstrøm, Hamar Tor Simonsen, Ringsaker Marit Lium Dahlborg, Gjøvik Beate Follestad, Innovasjon Norge Pål Godard, Gjøvik Geir Willard, Ringsaker Stig Aage Melve, Hamar Roger Holm, Hamar

Samarbeidende kommuner. Her representert med, fra venstre: 

  • Magnus Mathisen, Gjøvik
  • Ove Jørstad, Lillehammer
  • Per Kristian Bergstrøm, Hamar
  • Tor Simonsen, Ringsaker
  • Marit Lium Dahlborg, Gjøvik
  • Beate Follestad, Innovasjon Norge
  • Pål Godard, Gjøvik
  • Geir Willard, Ringsaker
  • Stig Aage Melve, Hamar
  • Roger Holm, Hamar