Det skal i hovedsak fjernes døde greiner og trekronene skal sikres. Dette gjøres for at trærne skal få utvikle seg på en god måte slik at man trygt kan ferdes under trærne i Strandgateparken.

Blant annet skal de store lindetrærne utenfor Larsen beskjæres og sikres. Her skal det også installeres dynamiske tau. Disse tauene gjør at trærne avlaster hverandre når de opplever ytre påvirkninger som snø og vind.

I tillegg skal lysslyngene på trærne i parken fjernes. Disse er i ferd med å kvele stammene slik at trærne blir skadet. Lysslyngene skal erstattes med ny belysning i løpet av høsten.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Annebeth Bakker, Forvalter for park og idrett i Hamar kommune. 

TRÆR i Strandgateparken skal få "make over" i sommer.