Illustrasjon med oppslåtte bøker fra Adobe Stock.Årsaken er at Hamar kommune bygger om andre etasje av bibliotekbygget på Ridabu til skoleformål. Lokalene skal brukes av Ener ungdomsskole til undervisning for elever med særskilte behov.

Hamar bibliotek, avdeling Vang som ligger i første etasje, vil da bli berørt ved at himling, ventilasjonsrør og lysarmaturer skal byttes ut. Dessuten skal ventilasjonsanlegget for hele bygget skiftes. I forkant av arbeidet må biblioteket tømmes for alt av bøker og inventar.

Forutsatt at det ikke oppstår forsinkelser i byggeprosessen, vil Hamar bibliotek, avdeling Vang åpne igjen i oktober.

Kom til biblioteket i Hamar sentrum!

Bibliotekbrukere som vanligvis benytter Vang, er naturligvis hjertelig velkomne til å bruke biblioteket i sentrum. Hovedbiblioteket i Hamar kulturhus vil holde åpent som vanlig.

MERK: Bøker og annet materiale som er lånt i Vang, må leveres på hovedbiblioteket i Hamar når lånetida er ute. Innleveringsautomater er tilgjengelige både inne i og utenfor biblioteket. Reservert materiale må også hentes på hovedbiblioteket så lenge avdelingen i Vang er stengt.

Få tilgang utenom åpningstid
Vang-brukere over 18 år (med lånekort) har de siste fem årene kunnet bruke avdelingen mellom kl. 06.00 og 22.00 alle dager, uavhengig av betjent åpningstid. Samme tilbud har de siste to årene eksistert ved hovedbiblioteket.

Brukere fra Vang kan få tilgang utenom betjent åpningstid i Hamar, hvis de undertegner en skriftlig avtale om det. 

Avtalen kan skrives under i betjent åpningstid i Vang fram til og med fredag 21. juni og på hovedbiblioteket hver dag etter det.

Biblioteket beklager ulempene ombyggingen medfører, men vil gjøre sitt for å yte god service til alle lånere.  

Lenke til nettsiden for biblioteket i Hamar.