E-læringskurs


E-læringskurset er en del av prosjektet «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling i tjenester til mennesker med utviklingshemming» som startet opp i 2016 etter at en personalgruppe i Hamar kommune meldte om behov for økt kompetanse på området. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) har søkt og fått innvilget midler til gjennomføring av prosjektet fra Helsedirektoratet. Målgruppen for kurset er ansatte i hele landet, som jobber med mennesker med utviklingshemming.

Viktige samarbeidspartnere
Som en del av prosjektet har det også i samarbeid med Nasjonal Film & foto crew. Foto: Gunhild Smedåskompetansetjeneste for aldring og helse og Høgskulen på Vestlandet blitt laget opplæringsfilmer om smerter og smertekartlegging, disse er tilgjengelige på en egen temaside om smerter og smertekartlegging. Ferskvann reklamebyrå har stått for utvikling av e-læringskurset. Fra Hamar Arbeid og aktivitet på Olsrud har vi hatt med flinke skuespillere som vi feiret med egen premierefest i mai. 

Mennesker med utviklingshemming har også krav på gode helsetjenester
Lindrende omsorg og behandling er noe vi alle kan få behov for, i kortere eller lengre perioder av livet og i alle faser av en sykdomsperiode. Hos mennesker med utviklingshemming kan det for eksempel være i forbindelse med smertelindring ved knyttet til medfødte og ervervede kroniske plager, eller ved
utvikling av annen livstruende sykdom og ved livets slutt.

Koordineringsmøte. Foto: Lars M. Bøe
Det er viktig at ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemming kan noe om dette temaet, og vet når tiltak skal og må iverksettes, sier prosjektleder Rikke Torgersen. Hun er opptatt av at mennesker med utviklingshemming skal få de helsetjenestene de har krav på og behov for, slik som alle andre. Dessverre har nasjonale utredninger og tilsynsrapporter vist at dette ikke er tilfelle, alt for ofte er det svikt i kvaliteten på helsetjenestene som gis. Det må vi alle ta et ansvar for å gjøre noe med, spesielt da mange mennesker med utviklingshemming kan ha utfordringer med å kommunisere sine behov på en slik måte at vi rundt forstår.

Prinsippene i lindrende omsorg og behandling innebærer ikke kun kartlegging av symptomer og plager og å lindre disse, men det er også viktig at man informerer, Stine og Anne Lise. Foto: Lars M. Bøegir støtte og annerkjennelse, følger opp og sikrer god kommunikasjon mellom alle involverte (pasient, pårørende, nærpersoner og helsepersonell). Det krever mye av de ansatte, derfor er kompetanseheving en viktig nøkkel for å sikre at alle får gode helse og omsorgstjenester også når det er behov for lindrende omsorg og behandling.

Kurset tilgjengelig på KS Læring
E-læringskurset er tilgjengelig for kommunalt ansatte på KS læring.
Er du ikke ansatt i en kommune som har tilgang til KS læring så kan du logge inn som gjestebruker. Se brukermanualen for mer informasjon om å lage seg en slik brukerkonto.

Vi har laget en brukermanual som har nyttige tips om innlogging og gjennomføring. Kurset kan gjennomføres på ca 4 timer, men må ikke tas sammenhengende. Kurset består av seks moduler med filmer, refleksjonsoppgaver og quiz og kursbevis kan lastes ned ved gjennomført kurs.

Kontakt
Prosjektleder ønsker at du tar kontakt om du trenger bistand for å finne kurset og logge inn. Ta også kontakt om du har andre spørsmål og innspill knyttet til e-læringsprogrammet eller temaet lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming.

Rikke kan nås på 
rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no , Hamar, tlf. 414 08 563 // 932 53 907