Hamar kommune inviterer til konkurranse om tilvisningsavtaler for utleieboliger i det private boligmarkedet. Konkurransen gjennomføres som en begrenset konkurranse med forhandling.

Hamar kommune har behov for utleieboliger av ulik størrelse til kommunale formål, med hovedvekt på sentrumsnære leiligheter i Hamar, til de som har utfordringer på det ordinære boligmarkedet.

Hamar kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med en eller flere profesjonelle utleieaktører slik at boligsøkere sikres gode og stabile leieforhold i det private leiemarkedet. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Behovet:

Hamar kommune sitt behov er leiligheter med varierende størrelse og antall rom, i hovedsak 2- til 4-roms. Totalt ca. 25 leiligheter.

Hamar kommune kan velge å inngå flere tilvisningsavtaler/ delprosjekter for å dekke behovet. Hver på minimum 4 leiligheter med tilvisning, totalt 10, inkludert 6 de ordinære.

Kontaktpersoner:

For å motta komplett konkurransegrunnlag bes interessenter om å henvende seg skriftlig til Hamar kommune pr. e-post, til:

Prosjektleder Helge S. Haugen: helge.sundstrom.haugen@hamar.kommune.no

eller

Leder for boligkontoret Marit Hammerseng: marit.hammerseng@hamar.kommune.no