Mandag 9. september 2019 er det valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Den ordinære forhåndsstemmegivingen starter 12. august og avsluttes 6. september.

Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli avgi stemme, såkalt «tidligstemme» ved kommunens servicekontor. Ta med godkjent legitimasjon med bilde. Utfyllende informasjon finnes på www.valg.no og www.hamar.kommune.no/valg.