Hvem passer kurset for?

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra ”normale folk”, men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.

Dette kurset passer for mange – fra deg som sliter med lettere angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

 

Adobestockphoto viser skyer

Tidspunkt:Mandag 31.08, 07.09 og 14.09 kl. 10.00-11.30     
Sted: Ankerskogen svømmehall møterom 305 i 3.etg.

Kursledere: Dagrun Stengel Lunde 

 

Kursets innhold:
1.Kunnskap om normal fungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.
2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

 

Påmelding og mer info: Kontakt Frisklivssentralen på telefon 915 22498 eller
på mail: frisklivssentralen@hamar.kommune.no

Pris: 200,-. Faktura ettersendes.