Cecilie Blakstad Eikenes.Cecilie Blakstad Eikenes går inn i full stilling som kommuneoverlege og blir da kollega med Bente Bjørnhaug, Ketil Egge og Yvonne Hagerup Minsaas.  
 
Cecilie vil få et hovedansvar innen smittevern for alle de fire samarbeidskommunene, og hun vil videre ha Ringsaker som sin kontaktkommune. Andre aktuelle oppgaver er blant annet

  • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
  • Helsejuss
  • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
  • Folkehelse
  • Helseberedskap 
  • Samarbeid Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
  • Miljørettet helsevern

Bakgrunn
Cecilie kom fra jobb som bedriftslege/lege i spesialisering i arbeidsmedisin i Frisk HMS, og hun har også jobbet en kortere periode i akuttpsykiatrien på Sanderud sykehus. Hun er opptatt av hvordan samfunnsmessige forhold påvirker befolkningens helse og ser frem til å nye arbeidsoppgaver for samfunnsmedisinsk enhet. 

Smitteverntelefonen er bemannet på hverdager fra klokka 8 til 1530 og har telefonnummer 47 68 50 22. Ved henvendelser som ikke kan vente kontaktes smittevernvakta på telefon 21 07 63 48 (for helsepersonell). Cecilie kan nås på telefon 40 44 15 70. 

Lenke til nettsiden om Samfunnsmedisinsk enhet