Illustrasjonsfoto fra KoigenDe fleste innflytterne kom flyttende fra Stange, Ringsaker, Oslo eller Løten kommune. Også Elverum, Gjøvik og Evenes kommer det en del fra. 219 av innflytterne var mellom 20 og 44 år, og mang av dem flyttet med barn. 

Kun 19 innflyttere kom fra et annet land i denne perioden, så de fleste flyttingene nå skjer innenlands og oftest lokalt.

Gave og innflyttertreff
Alle husstandene får en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner. 

Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker er også bli invitert på innflyttertreff til høsten - 8. oktober på Gregers i Hamar. Her blir det felles informasjon om regionen og tid til mingling. 

Hamar kommune ønsker alle innflyttere velkommen til oss. Håper du trives som ny!

---------------------------------------------

Om innflytting/utflytting:
Hamar kommune mottar tall på innflyting for hver måned. Samtidig vet vi at mange flytter ut, men hvor mange, har vi ikke eksakt tall på måned for måned. Det vi vet, er at folketallet stiger forsiktig år for år. I fjor ble vi 269 flere i Hamar sammenlignet med 2017.