FORHÅNDSSTEMMER: Inger Hagen og Wenche Syversen i Hamar kommune er klare til å ta imot forhåndsstemmer til årets kommune- og fylkestingsvalg. FOTO: HAMAR KOMMUNEValgdagen for kommune- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september. Men hvis du ikke vil vente helt til valgdagen med å stemme, kan du gjøre det på forhånd. 

Kom til rådhuset

Fra 12. august er det satt opp stemmeavlukke i foajéen i rådhuset, og her er medarbeiderne klare til å ta imot forhåndsstemmer fram til og med 6. september. Alle stemmesedler er ferdig trykket i forhåndsstemme-perioden, slik at man ser hvilke kandidater som representerer de ulike partiene, og det er mulig å gjøre endringer på seddelen om man ønsker det.

Det kan være verdt å merke seg at man også kan forhåndsstemme lørdag 24. og lørdag 31. august. Ellers ligger alle detaljer om tidspunktene for forhåndsstemming i dagene framover mot selve valget, på kommunens nettside www.hamar.kommune.no/valg 

På denne siden er det også opplysninger om når man kan avgi forhåndsstemmer på de ulike institusjonene i Hamar.

Husk legitimasjon! 

Valgloven er klar på at alle som skal avgi stemme må vise legitimasjon. Dette gjelder også om du skal avgi stemmen din på Servicekontoret i Hamar - til noen som kjenner deg. Legitimasjonsplikten er streng. Det er ikke godt nok å vise for eksempel et adgangskort. Du må vise godkjent id med bilde - for eksempel pass, bankkort eller førerkort.

Valgkort 

Det er kjempefint hvis du også har valgkortet klart når du skal stemme. Dette er arbeidsbesparende for de som tar imot stemmen din og sparer deg for tid. Valgkortene ble sendt ut i begynnelsen av august, og her i Hamar og i 17 andre kommuner, vil forsendelsen ha vært digital, slik at du kan laste det ned på mobilen din. Du kan lese mer om digitalt valgkort på kommunens nettside om valg - og du vil også få hjelp når du kommer i valglokalet.

Les mer om hvordan du bruker det digitale valgkortet her.

Ambulerende mulighet

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret avgi en forhåndsstemme der du oppholder deg, for eksempel hjemme.

Søknad om slik forhåndsstemmegivning må være valgstyret i hende innen 5. september klokka 15.00. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes. Dette ligger også på kommunens nettside. Hvis du ikke er i stand til å fylle ut skjema selv, kan du ringe kommunen og be om at moen fyller ut søknaden for seg. Det må uansett fremgå av søknaden at det er sykdom eller uførhet som ligger til grunn for at du ikke er i stand til å forhåndsstemme på et ordinært stemmested.  

Disse stiller til valg

Partier du kan stemme på i Hedmark er, i alfabetisk rekkefølge: Arbeiderpartiet, By- og bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti og Venstre. 

Alle listene med navn på kandidater, er tilgjengelige på www.hamar.kommune.no/valg