I dokumentet Politisk organisering 2019 – 2023 finner du også:

  • Forskrift om folkevalgtes godtgjøring m.v.
  • Reglement for kommunestyret  
  • Reglement for folkevalgtes innsynsrett
  • Etiske retningslinjer for folkevalgte 

Arkivfoto fra kommunestyresalen