Arbeidet med oversikt over folkehelsen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og mange tema, hvor den årlige folkehelseprofilen (Folkehelseinstituttet) for Hamar er et viktig utgangspunkt. Samlet sett gir denne et positivt bilde med få spesielle folkehelseutfordringer for kommunen. 

Oversikten over folkehelsen i kommunen skal ligge til grunn for planlegging og for «dag til dag»-prioriteringer i folkehelsearbeidet i kommunestyreperioden 2019-2022. 

Her finner du hele dokumentet "Oversikt over folkehelsen".
 

Illustrasjonsfoto med ungdom som leker med badeballer.