Dette oppslagsdokumentet "Utviklingstrekk og utfordringer" skal tjene 3 formål: (Utgitt 2019)

  • Gi politikerne og lokalpartiene bakgrunnskunnskap for utforming av valgprogramm ene før kommunevalget i 2019
  • Danne grunnlag et for utforming av kommunens planstrategi for 2019 - 2023.
  • Gi administrativ og faglig oppdatering på de fakta og ut fordringer som vil prege kommunen de kommende år.
     

Einar Busterud med VR-brille