Arbeidsgiverpolitikk i Hamar kommune

  • Denne beskriver de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag.
  • Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen.   

Illustrasjonsfoto fra Arbeidsgiverpolitikken. Foto Lars Martin Bøe