En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder.  Litt forenklet kan vi si at her måles Norges beste kommune.

Første rangering ble publisert i 2010.
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier.  
Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. 

Hensikten med Kommunebarometeret er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av KommuneNorge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 

Vedlegg:

Hamar rådhus