Illustrasjonsfoto skole - foto: Lars Martin Bøe.VEL MØTT TIL NYTT SKOLEÅR!

Barnetrinnet

Greveløkka:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00 ved bjørneskulpturen.
 • 2. – 7. årstrinn møter kl. 08.30 i skolens amfi.
 • Alle trinn slutter kl. 13.00, bortsett fra 4. og 7. trinn som slutter kl.13.30. 
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Ingeberg:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00 på skoleplassen.
 • 2. – 7. årstrinn møter kl. 08.30 på skoleplassen.
 • Alle trinn slutter kl. 12.45. 
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Lovisenberg:

 • Alle elever møter i uteamfiet kl. 08.30.
 • Alle trinn slutter kl 13.00.
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Lunden:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00.
 • 2. – 7. årstrinn møter kl. 08.30.
 • Skoledagen avsluttes slik:
  Kl. 12.30: 1.- 3.trinn
  Kl. 14.15: 4.- 7.trinn
 • SFO åpner klokka 7.15 og stenger 16.30.

Prestrud:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.30 ved flaggstanga.
 • 2. – 7. årstrinn møter kl. 09.00 ved sine klasserom.
 • Skoledagen slutter kl. 13.00.
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Ridabu:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00 ved hovedinngangen.
 • 2. - 7. årstrinn møter kl. 08.25 i amfiet ute.
 • Alle trinn slutter kl 13.00.
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Rollsløkken:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00 i Borggården.
 • 2. - 7. årstrinn møter kl. 08.30 i Borggården.
 • Alle trinn slutter kl
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Solvang:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.00 på skoleplassen
 • 2. - 7. årstrinn møter kl. 08.30 på skoleplassen.
 • Skoledagen slutter kl 12.55.
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Storhamar:

 • 1. årstrinn møter kl. 09.30 i Borggården
 • 2. årstrinn møter 8.30 i Borggården
 • 3. - 5. årstrinn møter kl. 8.30 ved inngangn til B-bygget.
 • 6. - 7. årstrinn møter kl. 09.00 ved inngangn til B-bygget.
 • Skoledagen avsluttes kl.        for alle.
 • SFO har åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Ungdomstrinnet

Ajer:

 • Alle elever møter kl. 08.30. Vanlig skoledag.

Børstad:

 • Alle elever møter kl. 08.30. Vanlig skoledag.

Ener:

 • Alle elever møter kl. 08.20. Vanlig skoledag.


Se også skolerute for året 2019/2020.
 

Illustrasjonsfoto med elever som skriver.