GODE ERFARINGER: Leder for helsestasjonen Margit Nordstoga og helsesykepleierne Synnøve Aamodt Svelle og Anne Wangen har bare hatt positive erfaringer med HPV-vaksinasjonen. FOTO: HAMAR KOMMUNESiden høsten 2016 har HPV-vaksinen blitt gitt som et tilbud til unge kvinner født mellom 1991 og 1996. Vaksinen har bestått av tre doser, og leder for helsestasjonen i Hamar, Margit Nordstoga, er glad for at så mange har benyttet muligheten til å få vaksinen i perioden den ble gitt gratis. Helsesykepleierne Anne Wangen og Synnøve Aamodt Svelle har vært til stede på de fleste vaksinasjonsdagene.

Vellykket ordning
Vaksinen har blitt gitt i Hamar rådhus på flere ulike dager, og jentene meldte seg på via en nettløsning. 

- Så langt vi har erfart, har dette vært vellykket, og jentene har vært godt opplyst om muligheten, sier Margit Nordstoga. - Vaksinen har heller ikke gitt noen bivirkninger utover smerte på stikkstedet, hodepine og litt svimmelhet hos enkelte.

Voksne, unge jenter som ikke har vaksinert seg, kan fortsatt bestille det gjennom kommunens nettløsning for bestilling av reisevaksine. Men nå må det betales for HPV-vaksinen. Jenter født 1997 eller senere har fått tilbudet på 7.trinn, da HPV-vaksinen ble tatt inn i vaksinasjonsprogrammet.

Beskytter mot flere typer kreft
De fleste vet at HPV-vaksine beskytter mot livmorhalskreft hos jenter. Men HPV kan også føre til flere former for kreft; kreft i munn, svelg og endetarmsåpningen hos begge kjønn, samt i penis.

Det er bakgrunnen for at fra skoleåret 2018/2019 har både gutter og jenter fått tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Så mange som 87 prosent av guttene og 89 prosent av jentene har valgt å ta imot vaksinen. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

I framtida vil færre kvinner få disse typene kreft
HPV har vært årsak til over 100 tilfeller med kreft hos menn og nær 500 hos kvinner hvert år. Siden både gutter og jenter nå få mulighet til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av disse tilfellene nå forebygget.

- Vi vet det er noen som bare har fått tatt en eller to doser av vaksinen. Det vil gi best beskyttelse dersom alle tre dosene blir tatt, sier Nordstoga.

Man kan helsestasjonen eller fastlegen sin for å få resten av vaksinedosene, men da må man altså betale for det selv.

Kjekt å vite om barnevaksinasjonsprogrammet
Enkelte foreldre takker nei til generell vaksinasjon på barnas vegne. For de barna dette gjelder, kan det være greit å vite at når de er mellom 16 og 20 år kan de på eget initiativ få satt vaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste, meslinger, kusma, røde hunder gratis. Hjernehinnebetennelse kan man også få mot betaling. 

- Når ungdom vil ut for å reise eller studere i utlandet, oppdager de at enkelte land stiller krav til noen vaksiner. Noen føler også på frykt ved å ikke være beskyttet mot sjukdommer som kan få drastiske følger. Er man i de situasjonene, kan helsestasjonen hjelpe, avslutter Margit Nordstoga.