Hamar kommune har de siste årene gradvis jobbet for å få bilparken til å bestå av flere el-biler. Når tidligere leasingbiler har blitt levert inn, har nye el-varianter blitt kjøpt inn; litt ulike størrelse og type avhengig av behov og alle ut fra anbud. 

Den 70. el-bilen i rekken hos Hamar kommune er en Nissan e-NV200, en miljøvennlig elektrisk varebil. 

- Midt i blink for vår bruk, sier Lars Rostad.

Han forteller at denne bilen skal brukes av byggdriftere i kommunen. Dette blir den sjette el-bilen hos dem, og erfaringene med bruk av el-bil til deres formål, er utelukkende gode. 

Innkjøpsansvarlig Ole Mattis Furuseth opplyser at kommunens mål er at i løpet av 2021 skal alle de kommunale bilene for person- og varetransport være el-biler. Framover må det derfor jobbes med å få på plass flere ladepunkter ved siden av fornying av selve bilparken.

Overlevering (bildet): Lars Erik Hesbråten fra Mobile Hamar overleverer bilen til Ole Mattis Furuseth og Lars Rostad i Hamar kommune.

Lars Erik Hesbråten fra Mobile Hamar overleverer bilen til Ole Mattis Furuseth og Lars Rostad i Hamar kommune.