Ordfører Einar Busterud ønsket den nye kommunedirektøren, Christl Kvam, velkommen

Et enstemmig kommunestyre vedtok å tilsette Christl Kvam på sitt siste møte før sommerferien. Ikke bare blir Kvam Hamars første kvinnelige administrative leder. Hun blir også Hamars første kommunedirektør, da kommunestyret også vedtok at den tidligere stillingstittelen rådmann, skulle endres til kommunedirektør.

Denne endringen av stillingstittel er i tråd med ny kommunelov der det går frem at den nye tittelen på en kommunes øverste sjef for administrasjonen, bør være kjønnsnøytral. 

Presenterte seg for politikerne
Christl Kvam presenterte seg for kommunestyret umiddelbart etter ansettelsen og uttrykte tydelig at hun gledet seg til å ta fatt på jobben i Hamar kommune. Christl Kvam kommer fra stillingen som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun er utdannet sykepleier og siviløkonom og har tidligere vært Fylkesmann i Oppland og regiondirektør for NHO Innlandet. 

Hun har hatt arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk styring, organisasjon, omstillingsarbeid og administrasjon både i offentlige og private organisasjoner/bedrifter, samt gründervirksomhet. Kvam har også politisk erfaring på regionalt og nasjonalt nivå. Privat er hun gift og har tre voksne barn. Bostedet er Biri.

Ingen karantene
Ansettelsen av Christl Kvam har vært oppe i karantene-nemda som håndterer ansettelser i det sentrale politiske apparatet i Norge. De så ingen grunn til at hun måtte ha en karanteneperiode før hun kunne begynne som kommunedirektør i Hamar. Tiltredelsesdatoen blir da 1. september, og dit går tida fort. 

Vil bli godt kjent
Ordfører Einar Busterud og kommunedirektør Chrisl Kvam har allerede blitt enige om at det er fornuftig å starte med en "bli-kjent-runde" i organisasjonen og virksomheten. Christl sier da også at hun er opptatt av å være en synlig og tilgjengelig kommunedirektør. Det å bli kjent i Hamar kommune, ikke minst med de ansatte, er noe hun ønsker å prioritere.  

Kommunalsjefene, Morten Midtlien (Kultur), Kjetil Wold Henriksen (By, miljø og arbeid), Dordy Wilson (oppvekst og opplæring) og Vigdis Galaaen (Helse og omsorg) forbereder nå et inntil tre dager langt introduksjonsprogram i hver enkelt enhet, slik at hun får et godt innblikk i de ulike virksomhetene. En faktapakke om Hamar kommune (digitalt) ligger også klar til henne på tiltredelsestidspunktet. 

- Jeg tror Christl er riktig kvinne på riktig plass i Hamar, og jeg ser fram til samarbeidet, sier ordfører Einar Busterud. (Riktignok vel vitende om at det skal være et kommunevalg om ikke lenge.)