Hverdagsglede-kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse med midler fra Extra stiftelsen. Kurset passer for folk flest over 18 år som ønsker å ta grep i hverdagen. Hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og at det bidrar til en god psykisk helse. En rekke undersøkelser viser at det vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Kurset handler om hvordan du med fem grep og konkrete øvelser kan oppleve økt hverdagsglede:

  • Å være oppmerksom
  • Å være aktivBildet viser grind. Foto: Hverdagsglede, Rådet for psykisk helse
  • Fortsette å lære
  • Å knytte bånd
  • Å gi

 

TIDSPUNKT: Tirsdag 24.09, 01.10, 15.10, 22.10, 29.10 og 05.11    Kl 12.30-14.30

STED: Ankerskogen svømmehall møterom 305 i 3.etg

FOR INFORMASJON OG PÅMELDING: Kontakt Frisklivssentralen på telefon 912 22 498 eller på mail frisklivssentralen@hamar.kommune.no.

PRIS: Kr 200,-. Faktura ettersendes