Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kurs trenger vi å snakke om detHedmark (USHT Hedmark) har fått nye midler fra Helsedirektoratet til å kjøre et nytt kurs "Trenger vi å snakke om det?" våren 2020. Samarbeidspartner er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland.

Kurset ble gjennomført i januar-februar 2019 og ble godt mottatt blant de 20 deltakerne. Les mer om kurset på den nasjonale siden til Utviklingssenterne i Norge.

Målgruppe:
Helsepersonell, inkludert fastleger i alle kommuner i Hedmark og ansatte i Sykehuset Innlandet, spesielt de som arbeider innen lindrende omsorg og behandling.

Målet
Prosjektet ønsker å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse uansett alder og livssituasjon, samt føre til en helhetlig innsats for å styrke befolkningens seksuelle helse.
Målet er at kommunene vil ivareta formålene i Meld.St.15 «Leve hele livet» og Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan «Snakk om det!». 

Formål
- at ansatte i kommuner får styrket kompetanse i å kommunisere med pasienter og deres nærmeste/partner om palliativ omsorg og behandling og konsekvenser for gode og nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse.
- spre kunnskap i sine respektive kommuner om palliativ omsorg og behandling og konsekvenser for gode og nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse.

Arbeidsgruppe
Wenche Fjeld, prosjektleder ved USHT Hedmark, er spesialist i sexologisk rådgivning NACS og med seg i arbeidsgruppen har hun Karin Hammer, kreftkoordinator i Gjøvik kommune,, bruker-representant Haakon Wiig, SMISO ved sexolog/kreftsykepleier Heidi Rognlidalen, kreftkoordinator Hamar Marte-Lill Solstad, kreft-koordinator Ringsaker Heidi Nordsveen, rådgiver USHT/førsteamanuensis Høgskolen Innlandet Reidun Hov, PhD, Helsesøster, Psykiatrisk sykepleier, Høgskolen Hedmark ved Anne Kjersti Myhrene, lege/urolog Mats-Ola Kalgraff og Kreftforeningen ved May-Henny Næss.

Kurs og påmelding
Kurset vil foregå på Honne kurs og konferansesenter, Honnevegen 60, 2836 Gjøvik.
Det er gratis å delta på kurset men hver deltaker må dekke dagpakke, eventuell overnatting og reisekostnader.

Kursdatoer: vinter/vår 2020. Datoer kommer når disse er klare.

Godkjenning
Kurset er godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Noen temaer som vil bli belyst;

  • Basal sexologi i rammen av å bli alvorlig og livstruende syk:
  • Pleie, omsorg og behandling hos de som er i en palliativ fase av sin sykdom og konsekvenser for seksuell helse (Seksual medisin).
  • Kommunikasjon - Å samtale med den som er alvorlig og livstruende syk og partneren/nærperson om seksuell helse og intimitet. 
  • SAR (Sexual Attitude Reassessment) – work-shop: Refleksjon over egen seksualitet/holdninger

Vil du vite mer?
Kontakt prosjektleder Wenche Fjeld