Snart kommer kuldegradene, og kommunen skal planlegge hvilke skøytebaner som skal islegges den kommende sesongen. 

Hamar kommune oppfordrer derfor alle velforeningene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. Prioriteringen gjøres ut i fra tidligere års bruk, tilgjengelighet til andre isbaner i samme område og økonomiske rammer. 

Fristen for å melde inn ønske om skøyteis er torsdag 24. oktober.
Søknader sendes til postmottak@hamar.kommmune.no og merkes med "Isbaner 2020". 
 

Informasjonsmøte for velforeninger

Onsdag 23. oktober, inviterer Hamar kommune alle velforeninger i Hamar til informasjonsmøte. Tema er samarbeid mellom kommune og vel rundt lekeplasser og andre tilbud i velets nærmiljø.

Tid: 23. oktober kl 19
Sted: Bylab Hamar, Torggata 63

Representanter fra områder som ikke har egen velforening, er også velkomne!

 

skøytebane

skøytebane

Skøyteglede på Prestrud i fjor vinter.