Abonnentene i områdtet er også varslet direkte, og kommunen takker for at innbyggerne i området har vist tålmodighet og forståelse mens arbeidene har blitt utført.

Kart som viser nye vannkummmer på Greftenmoen Det berørte området var Rønningstadvegen 31 - 101, Greftenmoen og langs Øståsvegen mot Østås samfunnshus.

Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk drift i Hamar kommune: mob. 94 80 12 55 eller 99 62 86 97.