Bilde fra utkikkstårnet på Gåsbu.Kommunedelplan for Miljø og klima 2019-2030 ble vedtatt i kommunestyret 25. september 2019.

 

Formålet med planen er å utvikle en bærekraftig forvaltning av Hamar kommunes arealer og ressurser. Kommunedelplan for miljø og klima skal ivareta et kortsiktig (4 år) og et langsiktig perspektiv (fram mot 2030).

 

Her kan du lese kommunedelplan for miljø og klima.


 

Vedlegg til planen:

Føringer
Innspill fra Ungdomsrådet
Ordforklaringer
Rapport fra gjestebud
Rapport Naturskolens ungdomsundersøkelse
Rapport Nettundersøkelse
Rapport Workshop utbyggere
Temanotat for forurensning
Temanotat for klima og energi
Temanotat for klimatilpasning
Temanotat for landskaps-, natur- og landbruksverdier