TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. 

Mange bidrar

Det er mange hender i sving både i ukene før og på selve aksjonsdagen. I Hamar bidrar skolene til gjennomføringen av aksjonen ved at elever og foreldre stiller som bøssebærere. Gjennomføringen skjer i tett samarbeid med den enkelte skoles FAU. TV-aksjonen og årets sak er tema i skoler og barnehager i tiden frem mot aksjonen, og flere steder arrangerer man egne innsamlingsaksjoner.

Lærer å hjelpe andre

Martodden barnehage arrangerer hvert år et eget høstmarked til inntekt for TV-aksjonen. Her har barn og voksne høstet, saftet og syltet fra barnehagens egne kjøkkenhage hele høsten. Barna har selv laget etiketter til de kortreiste produktene, og ivrige førskoleselgere satt selv bak kassa og solgte varene på markedet. Det ble servert hjemmelaget grønnsakssuppe, og loddet ut hjemmebakte eplekaker. Inntektene fra høstmarkedet går i år til CARE sitt arbeid 

Styrer i Martodden, Trine Borchgrevink, forteller at de i ukene frem mot høstmarkedet snakker med de største barna om å hjelpe andre og følger undervisningsopplegget som blir laget i forbindelse med TV-aksjonen. På den måten lærer barna litt om hvordan de kan hjelpe andre som ikke har det like bra. Høstmarked har blitt en tradisjon i Martodden, og gjennom at de velger å gi pengene TV-aksjonen hvert år, blir barna kjent med ulike organisasjoner som hjelper andre.

 

Høstmarked

CARE vil gi muligheter for kvinner

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. Med årets TV-aksjon vil Care gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Når man gir kvinner disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.  Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt. Du kan lese mer om CARE sitt arbeid her.

Kommunestyret og ordføreren støtter opp om årets aksjon

Kommunestyret i Hamar har gått inn for å støtte årets TV-aksjon med 100.000 kroner. Dette beløpet tilsvarer mer enn tre kroner per innbygger, og er det samme som man ga til fjorårets aksjon. Ordfører Einar Busterud oppfordrer alle som har mulighet til å være med å bidra på søndag.  

Einar Busterud

 

Alt er klart til den store innsamlingsaksjonen

Bøsser er ferdig klargjort og fordelt. Det er mange kilometer som skal gås med bøsser på søndag, så ta godt imot de som kommer på døra. Gjennom TV-aksjonen skal 1,5 millioner mennesker få hjelp, og Hamars bidrag er en viktig del av den store helheten.

Lykke til alle skolebarn og andre som skal ut og gå på søndag!

Bøsser

Mer informasjon 
Under kan du lese mer om aksjonen og melde deg som bøssebærer.
•    Bli bøssebærer
•    Les om TV-aksjonen