Hamar kommune inviterer velforeninger i Hamar til informasjonsmøte.

Tema for møtet er samarbeid mellom kommune og vel rundt lekeplasser, skøytebaner og andre tiltak i nærmiljøet.

Representanter fra områder som ikke har egen velforening, er også velkommen.

Tid: Onsdag 23. oktober kl 19

Sted: Bylab

 

Velkommen! 

 

Skøytelek