Årets TV-aksjon er gjennomført, og kort oppsummert ble det et veldig godt resultat på bøssene i Hamar kommune. Vi har samlet inn det 6. beste resultatet noen gang!

Fordelt på kontanter og Vipps ble det samlet inn totalt kr 641.790 på bøssene i år. Fjorårets resultat var på kr 623.951. Andelen som valgte å gi via Vipps til årets aksjon har økt betydelig. Innsamlingsresultatet er derfor ikke fordelt på skolekretsene slik vi gjorde inntil i fjor. Kun kontantbeløpet vil gi et veldig skjevt bilde av hva som er samlet inn i hver skolekrets. I tillegg til bøsseresultatet kommer alt som ble samlet inn gjennom giverstafetten. Totalt ble det samlet inn kr 1 403 011 i Hamar.

Tusen takk til alle som har vært med å bidra!

Både til alle som var ute og gikk en viktig søndagstur med bøssene i går, og til alle som valgte å gi et bidrag til årets aksjon. Takk også til FAU ved skolene som  engasjerer seg og gjør en viktig innsats for at aksjonen skal kunne gjennomføres, og til alle som jobber med tilrettelegging i forkant.

I følge Trond Morten Osvold som er innsamlingsleder i Hamar, er det flere grunner til årets gode resultat: I tillegg til at vi hadde full bøssebærerdekning, har mange i år valgt å bidra via Vipps. Dette har bidratt til å gjøre resultatet så sterkt, og langt bedre enn de fleste vi kan sammenligne oss med.

Alle resultater fra kommune, fylke og nasjonalt finner du her.

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

Hvis du vil vite mer om hvordan aksjonen gjennomføres i kommunen kan de lese her. 

bøssebærer