Hvordan samarbeide bedre om snørydding til det beste for alle innbyggere? Hvordan koordinere brøyteaktører, vegvesen, kommune, entreprenører, gårdeiere og husstander når snøen laver ned?

Det har kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker tenkt å finne ut av i fellesskap. I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene sammen med leverandører og samarbeidspartnere finne fram til nye innovative løsninger til vinterdrift av veg og eiendommer.

Gruppearbeid

 

Felles kick-off for kartlegging av behov og utfordringer

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick-offen.

 

Prosjektet har fått tildelt 14 millioner fra Innovasjon Norge

I vår sendte kommunene inn en felles søknad til Innovasjon Norge for å få støtte til et innovativt prosjektet for å finne nye løsninger til snørydding. Av 57 søknader, var prosjektet Smart vinterveg 1 av 5 prosjekter som fikk tildelt penger. I Norge i dag er det kun 14 prosjekter som til nå har brukt slikt innovasjonspartnerskap som metode.

 

Unikt prosjekt

På samlingen ble også kontrakten med Innovasjon Norge signert. Innovasjon Norge trekker fram at prosjektet er unikt på mange måter. En av grunnene til dette er at her har vi fire kommuner som ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrenser og organisasjon. I tillegg er dette også det første prosjektet som tar for seg problemstillingen drift av vinterveger i Norge.

 

Er du nysgjerrig på prosjektet, og vil lese mer? Følg prosjektet på www.smartemjøsbyer.no. Her finner du mer informasjon om prosjektet og dokumenter.

Mener du at du er en potensiell leverandør ønsker vi gjerne kontakt med deg.