Vi går gjennom sentrale endringer i de nye læreplanene for faget Kunst og håndverk. Fokus legges på tematiske progresjonsøyler, koblinger til de tre tverrfaglige tema, kritisk refleksjon og bærekraftige praksiser i verkstedene. Det store spørsmålet er selvsagt - hva kan jeg ta med videre fra tidligere undervisningsopplegg og hva må tenkes om med de nye læreplanene?

Eva Lutnæs er lektor i kunst og håndverk ved Ener ungdomsskole og professor i fagdidaktikk, kunst og design ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er en klassisk faglærer som beveger seg fra verksted til verksted. Trives like godt som lærer i kunst, tresløyd, keramikk, broderi, animasjonsfilm som arkitektur. I rollen som professor skriver hun tekster om kritisk refleksjon, ansvarlig kreativitet og hvordan skapende praksiser kan bidra mot mer bærekraftige levesett. Eva er opptatt av å knytte akademia og skolehverdagen sammen, og hun har vært med både i kjerneelementgruppa og læreplangruppa for faget Kunst og håndverk.