I denne sesjonen kobler vi grunnleggende prinsipper og praksiser for god matematikkundervisning til kjerneelementene i LK20 og dybdelæring i faget. Vi skal arbeide med utgangspunkt i ressurser fra prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM), der kommunikasjon har en sentral rolle. Hvordan kan vi gjennom undring og utforsking lede samtaler mot viktige matematiske ideer og tenkemåter? Den matematiske samtalen skal fremme elevenes læring og forståelse, og den skal ha tydelig faglig mål.

 

Astrid Bondø arbeider ved Matematikksenteret. Astrid har 20 års erfaring fra grunnskolen. På Matematikksenteret har hun i tillegg til kurs og større regionale etterutdanningsprosjekt arbeidet med de nasjonale prøvene i regning, ressurser knyttet til elever som presterer lavt i matematikk, jenter og realfag, Ny Giv, Realfagskommuner, Realfagsløyper og MAM-prosjektet.