Fyring med fossil olje blir forbudt fra 2020Hvis du går over til biofyringsolje eller bioparafin, er det et krav at tanken blir renset og kontrollert. Dette må gjøres av et firma med spesialkompetanse på dette. På www.oljefri.no får du en oversikt over slike bedrifter.  

Hvis du fjerner oljetanken eller bruker den videre med bioolje, skal dette meldes til Hedemarken Brannvesen. E-post-adressen er: postmottak@hedmarken-brannvesen.no. Du kan også ringe telefon 400 07 999.

STØTTE
Støtteordningen for deg som ønsker å bytte ut oljefyren med en fornybar energikilde, gjelder ut hele 2019, men faller bort så snart forbudet trer i kraft. Fram til 1. januar kan du få støtte fra ENOVA på inntil 20.000 kroner. Etter 1. januar kan kommunen gjennomføre kontroller og gi bøter. Både huseier og bruker er ansvarlige for at den nye forskriften følges.

MANGE LØSNINGER
Dette er varmeløsningene som er godkjent for støtte fra ENOVA

  • biokjel
  • bio-ovn med vannkappe
  • væske-til-vann-varmepumpe
  • luft-til-vann-varmepumpe
  • fjernvarme.

KLIMADUGNAD
Hver liter fossil fyringsolje slipper ut ca 2,7 kg CO2 når den brenner i en oljefyr eller kamin. En parafinkamin i et hus bruker gjerne 1200 liter parafin eller olje i løpet av fyringssesongen. Det betyr at den i løpet av året vil slippe ut mer enn tre tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 1 - 2 personbiler. Da er ikke klimagassutslippene til utvinning, foredling og transport av fyringsoljen tatt med.