Det gis en kort presentasjon av hva som kjennetegner naturfaget i den nye læreplanen. Vi diskuterer om den ivaretar de viktigste ideene i faget, og hvordan faget legger til rette for progresjon og dybdelæring i faget og i tverrfaglige temaer der naturfag inngår. Videre presenteres eksempler på undervisning som kan gi dybdelæring.

Anne Bergliot Øyehaug er ansatt som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk på Høgskolen i Innlandet. Hun utdanner lærere og forsker på undervisning, blant annet på utforskende arbeid og språk i naturfagundervisningen. Videre arbeider hun med utdanning for bærekraftig utvikling, både gjennom arbeid med lærere og i en undersøkelse av læreplanene i de nordiske land. Hun har nylig (som en av tre redaktører) utgitt boka Dybdelæring i naturfag.