Sesjonen vil inneholde en presentasjon av de viktigste sidene ved fornyelsen av musikkfaget. Spesielt vil fokus rettes mot kjerneelementene og deres betydning for innholdet i og retningen for faget. Dernest fokuseres det på helhetlig lesing av læreplanen, inkludert de tverrfaglige temaenes rolle i musikkfaget. Det legges opp til diskusjon mellom deltakerne om hva kjerneelementenes innhold og retning og helhetlig lesing av læreplanen i musikk i praksis kan bety for det faktiske innholdet i faget. 

Ingeborg Lunde Vestad er professor i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har over flere år vært involvert i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning, med musikkdidaktikk og barnekultur som hovedområder. Siden 2017 har hun deltatt som fagperson og gruppeleder i Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen, først i forbindelse med utvikling av kjerneelementene i musikkfaget og deretter i utviklingen av selve læreplanen i musikk.